top of page

Bystrejšia myseľ: Zlepšenie kognitívnych funkcií tai-či


Tai chi, starobylé cvičenie mysle a tela, je cestou k fyzickému zdraviu a kľúčom k odomknutiu kognitívnych výhod. Najnovší výskum odhaľuje pozoruhodnú schopnosť mozgu pestovať nové bunky a vytvárať nové nervové spojenia počas celého života. Ukázalo sa, že tai-či so svojimi pomalými, plynulými pohybmi podporuje neuroplasticitu, zlepšuje kognitívne funkcie, ako napríklad výkonné funkcie, a dokonca spomaľuje postup demencie u osôb s miernou kognitívnou poruchou.

Vplyv tai-či na kognitívne zdravie

Vedecké poznatky o raste mozgu a cvičení

V minulosti sa verilo, že mozog prestáva produkovať nové bunky už v ranom detstve. Posledné dve desaťročia výskumu však tento názor vyvrátili a preukázali celoživotnú schopnosť mozgu prispôsobovať sa, rásť a zlepšovať kognitívne funkcie. Fyzické cvičenie vrátane tai-či zohráva v tomto procese významnú úlohu.


Dôkazy z výskumu

Metaanalýza 20 štúdií poukázala na prínos tai-či pre kognitívne zdravie, najmä pre výkonné funkcie, ako je multitasking, riadenie času a rozhodovanie. V prípade osôb s miernou kognitívnou poruchou je tai-či obzvlášť účinné pri odďaľovaní nástupu demencie v porovnaní s inými formami cvičenia a zlepšuje kognitívne funkcie rovnako ako iné cvičenia a prístupy kognitívneho tréningu.

V jednej štúdii s takmer 400 čínskymi mužmi a ženami s určitým stupňom kognitívnej poruchy sa u tých, ktorí cvičili tai chi trikrát týždenne, zlepšili kognitívne funkcie výraznejšie ako u tých, ktorí sa venovali tradičným strečingovým a tonizačným cvičeniam. Pozoruhodné je, že len 2 % účastníkov v skupine cvičiacej tai chi sa dostalo do demencie v porovnaní s 11 % v kontrolnej skupine. V inej štúdii účastníci tai-či nielenže zväčšili objem mozgu viac ako tí, ktorí chodili na prechádzky, ale dosiahli aj lepšie výsledky v kognitívnych testoch.


tai chi

Mnohostranné výhody tai-či

Zlepšenie fyzického a emocionálneho zdravia

Tai chi je oslavované pre svoje komplexné zdravotné prínosy. 95 % štúdií zistilo zlepšenie fyzickej aj emocionálnej pohody u cvičencov tai-či.


Medzi tieto výhody patrí:

 • Zlepšenie rovnováhy

 • Zmiernenie bolesti

 • Zvládanie stresu

 • Zlepšenie kognitívnej kondície

 • Zdravie srdca

 • Zlepšenie nálady

 • Zmiernenie príznakov reumatoidnej artritídy


Osem účinných zložiek tai-či


Účinnosť tai-či sa pripisuje jeho ôsmim základným zložkám:

 1. Uvedomenie si: Podporuje hlboké sústredenie na dýchanie a telesné pocity.

 2. Zámer: Využíva vizualizáciu a predstavivosť na dosiahnutie skutočných účinkov.

 3. Štrukturálna integrácia: Zlepšuje pohyb celého tela, držanie tela a rovnováhu.

 4. Aktívna relaxácia: Zlepšuje svalovú relaxáciu a účinnosť.

 5. Sila a flexibilita: Posilňuje svaly prostredníctvom pomalých, zámerných pohybov.

 6. Prirodzené, voľnejšie dýchanie: Prehlbuje dýchanie pre lepší príjem kyslíka a uvoľnenie.

 7. Vtelená spiritualita: Integruje telo, myseľ a ducha na dosiahnutie cel

 8. Založenie tréningu tai-chi


Aby ste mohli začať využívať výhody tai chi, je nevyhnutné zaviesť si rutinu. Môžete začať s jednoduchými cvičeniami, ako je tai chi v stoji, a postupne prejsť k tradičným formám alebo cvičeniu v sede. Či už chcete zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť, kognitívne funkcie alebo emocionálnu pohodu, tai chi ponúka komplexný prístup k dosiahnutiu bystrejšej mysle a zdravšieho tela.


Záver

Pochopením úlohy tai chi v kognitívnom zdraví a jeho širších výhod môžete začať vnímať toto cvičenie nielen ako formu fyzickej aktivity, ale ako hlboký "liek v pohybe" pre myseľ a telo. Tai chi je vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií a úrovní kondície.


Tipy na začatie

 • Vyhľadajte si miestne kurzy tai chi. Mnohé komunitné centrá, centrá pre seniorov a telocvične ponúkajú kurzy pre začiatočníkov.

 • Pozrite si online návody. Na internete nájdete množstvo bezplatných videí, ktoré vás prevedú základnými pohybmi tai chi.

 • Nájdite si cvičebného partnera. Cvičenie s partnerom vás môže motivovať a udržiavať pri cvičení.

Užite si cestu k bystrejšej mysli a zdravšiemu telu s tai chi!

1 view0 comments

Comments


bottom of page